פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

Open a ticket under this department for any general query related to our services or if you are unsure about which department to open a ticket under.

 Sales Department

Open a ticket under this department if you have any queries related to sales, promotions, discounts or quotations.

 Customer Support

Open a ticket under this department if you are already a customer and require assistance.

 Anti-Abuse Department

Open a ticket under this department to report against any abuse from our Clients or Services.